Політика конфіденційності

Ми ретельно ставимося до опрацювання та зберігання особистої інформації клієнтів нашої клініки Smile Clinic і відвідувачів сайту smileclinic.com.ua.

1. Доступ до персональних даних

1.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Клінікою та клієнтом, клієнт, користуючись даним Сайтом та послугами, надає Клініці дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання персональних даних, власником.
1.1.1.З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей клієнт, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Клініці дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.
1.2. Згода клієнта, яка надається Клініці на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформляється шляхом проставлення клієнтом відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.
1.3. Клієнт надає дозвіл Клініці на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання персональних даних (в тому числі з використанням автоматизованих засобів).

2. Способи та визначення термінів обробки інформації

2.1. Обробка особистих даних клієнта проводиться необмежено за часом, в будь-який законний спосіб, включаючи використання засобів автоматизації або без них, в інформаційних системах особистих даних.
2.2. Сайт може використовувати cookies – це невеликі текстові файли, які автоматично розміщуються на комп’ютері або пристрої клієнта під час відвідування Сайту.
2.3. У випадку втрати або розголошення особистої інформації представники стоматологічної клініки Smile Clinic негайно повідомляють клієнта про цей інцидент.
2.4. Адміністрація стоматологічної клініки Smile Clinic вживає всіх необхідних заходів, які включають організаційні та технічні заходи, для забезпечення захисту особистої інформації клієнта від будь-якого неправомірного чи випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення та інших можливих неправомірних дій третіх осіб.
2.5. Адміністрація Сайту разом із клієнтом докладає всі можливі зусилля для уникнення шкідливих наслідків або інших негативних наслідків, що можуть виникнути внаслідок втрати або розголошення особистих даних клієнта.

3. Права клієнта

3.1. Клієнт, стосовно своїх особистих даних, які подаються для збору, накопичення, обробки, зберігання та використання Клінікою, має право:
3.1.1. Дізнатися про джерела збору, місцезнаходження своїх особистих даних, мету їх обробки та місцезнаходження Клініки.
3.1.2. Отримувати інформацію про умови доступу до особистих даних.
3.1.3. Мати доступ до своїх особистих даних.
3.1.4. Отримувати інформацію щодо того, чи обробляються його особисті дані.
3.1.5. Пред’являти вмотивовані вимоги Клініки із запереченням проти обробки своїх особистих даних.
3.1.6. Пред’являти вмотивовані вимоги щодо зміни або знищення своїх особистих даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.
3.1.7. Захищати свої особисті дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням..
3.1.8. Звертатися зі скаргами на обробку своїх особистих даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.
3.1.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист особистих даних.
3.1.10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх особистих даних під час надання згоди.
3.1.11. Відкликати згоду на обробку особистих даних.
3.1.12. Дізнатися механізм автоматизованої обробки особистих даних.
3.1.13. Захищатися від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

4. Права Smile Clinic

4.1. Smile Clinic має право:
4.1.1. Здійснювати встановлення та зміни режиму конфіденційної інформації в письмовій формі відповідно до чинного законодавства.
4.1.2. Використовувати інформацію, яка є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, для своїх власних потреб в межах, що не суперечить законодавству.
4.1.3. Надавати або обмежувати доступ до інформації, яка є конфіденційною, визначаючи порядок і умови отримання цієї інформації.
4.1.4. Вводити інформацію, яка є конфіденційною, в цивільний оборот на підставі укладених договорів, що містять умови щодо захисту конфіденційності цієї інформації.
4.1.5. Вимагати від юридичних і фізичних осіб, дотримуватися обов’язків з охорони її конфіденційності.
4.1.6. Вимагати від осіб, які отримали доступ до конфіденційної інформації випадково чи помилково, забезпечити захист конфіденційності цієї інформації.
4.1.7. У випадку, якщо клієнт розміщує на Сайті інформацію або вчиняє інші дії, які порушують чинне законодавство України та цю Політику конфіденційності, Smile Clinic залишає за собою право видаляти цю інформацію повністю або частково без попередження на власний розсуд.
4.1.8. Smile Clinic може вносити зміни до Політики конфіденційності для подальшого вдосконалення системи безпеки відповідно до чинного законодавства, із забезпеченням відповідного повідомлення.
4.1.9. Відправляти клієнту рекламні інформаційні повідомлення дозволяється. У випадку, якщо клієнт не бажає отримувати розсилки від Smile Clinic, він може відмовитися від них, повідомивши Smile Clinic будь-яким зручним для нього способом.
4.2. Smile Clinic зобов’язується:
4.2.1. Ефективно захищати свої власні права та права клієнтів від розголошення, незаконного одержання або незаконного використання інформації, що є конфіденційною, згідно з чинним законодавством і цією політикою, включаючи право вимагати компенсації завданих збитків у випадку порушення цих прав.

5. Розкриття конфіденційної інформації

5.1. Клініка звільняється від обов’язку дотримання політики конфіденційності стосовно особистих даних клієнта у випадку, якщо клієнт самостійно публічно розголошує особисті дані.
5.2. Клініка може розголошувати особисті дані клієнта в тому випадку, коли інформація, одержана зі сховища особистих даних, є суспільно необхідною — тобто, її розголошення становить об’єкт суспільного інтересу, а право громадськості на отримання цієї інформації переважає можливі наслідки від її поширення.
5.3. Клініка має право розголошувати особисті дані клієнта лише за умови наявності відповідної письмової згоди клієнта.